Skader ved stillesitting mangler god forskning

By |2019-10-08T14:22:34+02:00september 23rd, 2019|Categories: Aktuelt|

En artikkel i sciencedirect.com fra 2017 har vekket vår oppmerksomhet. Artikkelen gjør rede for mangler og fallgruver ved dagens forskning når det gjelder skader ved stillesitting på jobben. Den peker også på mulige løsninger. Motstridende funn om skader ved stillesitting Vitenskapelig korrekt og pålitelig funn og vurderinger av skader ved stillesitting på jobben er foreløpig ikke